تسویه حساب توسعه دهندگان

1. کارمزد

جهت تامین هزینه های حسابداری و تسویه حساب با توسعه دهندگان در مارکت تنها مبلغ 5 درصد از قیمت محصول پس از فروش به عنوان کارمزد از مبلغ فروش کسر و 95 درصد مابقی به حساب توسعه دهنده واریز میگردد.

2. نحوه و زمان واریز

توسعه دهندگان محترم میتوانند از طریق لینک موجود در صفحه پیشخوان پس از ورود به حساب کاربری خود درخواست انتقال وجه و تسویه حساب خود را ثبت نمایند. در خواست های ثبت شده پس از بررسی و تایید در روزهای 10 ام و 25 ام هر ماه انجام خواهد شد.

3. سقف درخواست

حداقل مبلغ موجودی در حساب توسعه دهندگان جهت ثبت درخواست تسویه مبلغ 20000 تومان میباشد و محدودیتی در حداکثر مبلغ موجود نمیباشد.